Medycyna, jak praktycznie każda inna dziedzina handlu i produkcji musi zlecić odpowiednie badania rynkowe przed wprowadzeniem leku na sprzedaż.

Korzystają z firm oferujących i na ich podstawie decydują, czy produkować dany produkt, czy nie.

Dzisiaj o statystyce ogółem.

Wiki: Analiza danych

profesjonalne obliczenia statystyczne profesjonalne obliczenia statystyczne
Analiza danych zastanych ? proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków.
W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych. Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania (Babbie 2006). Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_danych

Czym jest farmakologia

Farmakologia (gr.
???????? (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) ? dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją ? czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków. W szczególności farmakologia zajmuje się budową i właściwościami substancji chemicznych, które w określonych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm, chemicznymi i biologicznymi mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniu tych substancji, działaniach ubocznych itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmakologia

Odpowiednie badania

Odpowiednio wykonane badania statystyczne potrafią stanowić bardzo rzetelne źródło informacji o potencjale rynkowym produktu.
Większość firm farmaceutycznych bez takich badań nawet nie myśli o wprowadzaniu nowego preparatu, czy tez leku. Zlecenie takich badan odpowiedniej firmie może przynieść zaskakujące korzyści w postaci dobrze sprzedających się nowościach.
Koszty, które firma farmaceutyczna może ponieść pomijając takie badania mogą znacznie przerosnąć cenę za zlecenie ich. Rodzaje samych badań zależą głównie od firmy, która je wykonuje.

.