magazynowanie deszczówki

Poradnik na temat:

Cząsteczka wody

Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie.

Cząsteczka wody jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą w ośrodku międzygwiazdowym, po cząsteczkowym wodorze i tlenku węgla9.

Jest również szeroko rozpowszechniona w Układzie Słonecznym: stanowi istotny element budowy Ceres i księżyców lodowych krążących wokół planet-olbrzymów, jako domieszka występuje w ich atmosferach, a przypuszcza się, że duże jej ilości znajdują się we wnętrzach tych planet.
Jako lód występuje także na części planetoid, a zapewne również na obiektach transneptunowych10. Woda jest bardzo rozpowszechniona także na powierzchni Ziemi.
Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie (hydraty ? określa się ją wówczas mianem wody krystalizacyjnej).

Zawartość wody włączonej w strukturę minerałów w płaszczu Ziemi może przekraczać łączną zawartość wody w oceanach i innych zbiornikach powierzchniowych, nawet dziesięciokrotnie11. Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów.

Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.

Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą znaczne ilości soli wapnia i magnezu ? wodą twardą.
Oprócz tego wody naturalne zawierają rozpuszczone substancje pochodzenia organicznego, np.
mocznik, kwasy humusowe itp.Źródło:

Przydatność wody deszczowej

magazynowanie deszczówki Często zapominamy o tym, jak wiele zależy od wody deszczowej.
Wprawdzie rolnicy przekonują się o tym, jak ciężko jest o zbiory w czasie upalnych i suchych okresów w roku, ale przeciętni Polacy już o tym zapominają, ponieważ i tak zawsze płynie woda w kranie, a owoce i warzywa są obecnie sprowadzane z różnych części świata.
Natomiast ludzie mieszkający w krajach ogarniętych suszą na każdym kroku przekonują się o dobrodziejstwie wody.
Dlatego w okresie silniejszych opadów wystawiają zbiorniki na wodę deszczową.

Jest ona tak bardzo pożądana, że muszą czasami całymi dniami i nocami pilnować swoich zbiorników przed kradzieżą.

W niektórych miejscach wystawiane są także duże zbiorniki, z których woda potem będzie rozwożona po różnych wioskach.

Diagram fazowy wody

Właściwości fizyczne wody Diagram fazowy wody Czterotonowa bryła lodu na plaży w Islandii ? woda w stanie stałym Moneta utrzymująca się na powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody: kolor czerwony ? cząstkowy ładunek ujemny, kolor niebieski ? cząstkowy ładunek dodatni Łączenie się cząsteczek wody.
Ciągłe ? wiązania atomowe, przerywane ? wiązania wodorowe. temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny: 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna)a temperatura krytyczna: 647,096 K14 (ok.

374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa14 ciepło właściwe: 4187 J/(kg?K) = 1 kcal/(kg?K) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) napięcie powierzchniowe: 72,4?10-3 N/m (18 °C)15. barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna)1617 zapach: bezwonna konduktywność, ?, lub rezystywność, ?: dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ? > 18 M?m odczyn: 7,0 Dla wody zawierającej inne substancje określa się szereg dodatkowych właściwości, np. barwa wody mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) twardość niewęglanowa (trwała) utlenialność (woda chemicznie czysta: 0) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda.

Widok do druku:

magazynowanie deszczówki