Skuteczne użytkowanie ogniw słonecznych wymaga użycia falownika.

Dobrze działający zagwarantuje właściwe naładowanie akumulatora energią pozyskaną z promieni słonecznych.
Dzisiaj o pozyskiwaniu\uzyskiwaniu prądu z energii słonecznej.

Jak magazynować prąd z paneli fotowoltaicznych?

inwerter fotowoltaicznyPanele fotowoltaiczne wykorzystują energię słońca, aby wytworzyć prąd.
Wytworzona w ten sposób energia jest magazynowana w akumulatorze i wykorzystywana w razie potrzeby.
Jednak sam akumulator nie wystarczy, ponieważ prąd docierający z ogniwa jest prądem zmiennym, wiec nie może zostać zmagazynowany w akumulatorze. Akumulator musi być naładowany prądem stałym o zadanym napięciu, inaczej się nie naładuje,a my nie będziemy mogli skorzystać z energii wyprodukowanej z naszego ogniwa słonecznego.
Dopiero przy zastosowaniu inwertera fotowoltaicznego pomiędzy ogniwie a akumulatorem możemy poprawnie go naładować, a później korzystać z tej energii.

Czym jest inwerter?

inwerter fotowoltaiczny
Przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia ? urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalające na zasilanie odbiorników energii elektrycznej z układów zasilających, których parametry prądowo-napięciowe nie pozwalają na bezpośrednie połączenie z odbiornikiem.

Zadaniem konwertera mocy jest zmiana wartości natężenia i napięcia w sposób odpowiadający wymaganiom zasilanego odbiornika, z możliwie najmniejszymi stratami mocy.

Niskie straty mocy są równoznaczne z wysoką sprawnością konwertera.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetwornica_napięcia

Układy elektroniczne i prąd

Prąd stały jest głównym prądem, który zasila prawie wszystkie układy elektroniczne. Brak wahań w natężeniu i napięciu takiego prądu gwarantuje dobre działanie wrażliwych na takie zmiany układów. Praktycznie w każdym sprzęcie elektronicznym, który mamy w domu musi posiadać prostownik (inwerter AC-DC) aby urządzenie mogło poprawnie działać po podłączeniu pod gniazdko. Urządzenia domyślnie zasilane bateriami nie muszą posiadać żadnego inwertera do prądu stałego, ponieważ wszelkie akumulatory i baterie wytwarzają prąd o stałym napięciu, więc inwerter nie jest potrzebny.
.

Widok do druku:

inwerter fotowoltaiczny