Czy warto pożyczać?

środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego,...spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-spr

Czy warto pożyczać? Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Definicja kredytu hipotecznego

Ze względu na cel:

Kredyt hipoteczny ? środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego,...spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Kredyt budowlano-hipoteczny ? środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.
Pożyczka hipoteczna ? środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości).

Ze względu na walutę:

Kredyty w walucie krajowej,
Kredyty walutowe:
Typowy kredyt walutowy ? kredyt udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPY, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat podany jest w walucie obcej. Spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu waluty przypadającym na dzień spłaty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości tj spreadu. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie ? suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata ? rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty wynikającą z różnicy kursów.
Kredyt walutowy denominowany ? w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej PLN. Kwota dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

Opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej:

umowę zawiera się na określoną kwotę waluty krajowej
umowę zawiera się na określoną kwotę waluty obcej ? to rozwiązanie w przypadku ceny zakupu nieruchomości ustalonej w PLN (nieruchomość kupiona w PLN, kredyt spłacany w walucie)

może prowadzić do niedoboru środków do ceny zapłaty w przypadku niższego kursu w chwili przeliczenia niż zakładany

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny


Kredyt bankowy

Kredyt bankowy ? umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy


Pożyczanie

Duża część Polaków ma zdolności kredytowej. I to nie z powodu braku środków na ich spłatę. Większość instytucji finansowych nie daje możliwości zaciągnięcia pożyczki, jeżeli jest się zatrudnionym na umowę o dzieło, lub zlecenie.

Bardzo trudno jest także o pożyczkę zaczynając działalność gospodarczą - najczęściej trzeba czekać co najmniej rok, a ilość dokumentów, które trzeba dostarczyć do instytucji finansowej, potrafi przerazić. Jeszcze gorzej jest, gdy jest się udziałowcem w spółce.


Czy warto brać kredyt?

Jak wziąć kredyt i na tym nie stracić? Jeszcze dwa, trzy lata temu można było uzyskać poradę - idź do doradcy. Niestety, wielu ludzi ufając doradcom finansowym, podjęło fatalne w skutkach decyzje.

Jeśli posiadamy do ulokowania oszczędności, ale kompletnie nie mamy pojęcia o bankowości i lokatach, to idziemy do specjalisty po poradę. I mamy zaufanie, że jego wiedza i doświadczenie zagwarantuje, że wybierzemy najbezpieczniejszą opcję. Niestety, wyszło, że doradcy nie wcale nie pomagają klientom. Doradzają lokaty lub kredyty, z których nalicza im się najwyższa marża, nie zawsze informując o tym, czym ryzykuje klient. W efekcie wielu ludzi straciło swoje oszczędności.


2.

Trudno ocenić, czy pożyczanie pieniędzy do banku na taki cel jest sensowny. Nie wolno zapominać, że przez resztę roku będziemy to spłacać. Albo i dłużej, w zależności od czasu kredytowania. Jeżeli więc stać nas na pożyczkę, to może lepiej byłoby co miesiąc oszczędzać określoną kwotę - powinniśmy uzyskać spory budżet, bo nie zapominajmy, że na pożyczaniu pieniędzy bank zarabia.

Trzeba spełniać swoje marzenia, ale warto też dobrze przemyśleć, co się opłaca zrobić. Samodyscyplina w oszczędzaniu naprawdę się opłaca. Zanim weźmiesz kredyt na tegoroczny wyjazd, pomyśl czy nie lepiej pojechać za rok, ale za własne pieniądze.© 2019 http://starwars.legnica.pl/