Wymiar sprawiedliwo艣ci w Polsce

obs艂uga prawna 艣l膮sk
System s膮dowy Podzia艂 podmiotowy Zgodnie z art.
175 Konstytucji RP, wymiar sprawiedliwo艣ci w RP sprawuj膮: S膮d Najwy偶szy s膮dy powszechne s膮dy wojskowe s膮dy administracyjne Podzia艂 przedmiotowy S膮dy powszechne w Polsce dziel膮 si臋 na wydzia艂y, kt贸rym zawsze przypisana jest pewna kategoria spraw.
Nieraz, gdy jest du偶y wp艂yw spraw danego rodzaju tworzy si臋 kilka wydzia艂贸w dla tej kategorii spraw ? przyk艂adowo dwa albo trzy wydzia艂y karne.
Mo偶e te偶 tak si臋 zdarzy膰, 偶e w s膮dach wy偶szego rz臋du jest przyk艂adowo jeden wydzia艂 cywilny I instancji i drugi wydzia艂 cywilny, ale odwo艂awczy. Nast臋puj膮ce wydzia艂y tworzy si臋 w s膮dach: W s膮dach apelacyjnych wydzia艂 cywilny (s膮d cywilny II instancji dla s膮d贸w okr臋gowych) wydzia艂 karny (s膮d karny II instancji dla s膮d贸w okr臋gowych) wydzia艂 pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych (s膮d pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych II instancji dla s膮d贸w okr臋gowych) wydzia艂 lustracyjny (w S膮dzie Apelacyjnym w Warszawie; s膮d lustracyjny) W s膮dach okr臋gowych wydzia艂 cywilny (s膮d cywilny I instancji oraz s膮d cywilny, rodzinny, opieku艅czy, dla nieletnich II instancji dla s膮d贸w rejonowych) wydzia艂 karny (s膮d karny I instancji oraz s膮d karny, dla nieletnich (czasami) II instancji dla s膮d贸w rejonowych) wydzia艂 penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzecze艅 penitencjarnych (s膮d penitencjarny) wydzia艂 pracy (s膮d pracy) i wydzia艂 ubezpiecze艅 spo艂ecznych (s膮d ubezpiecze艅 spo艂ecznych) albo wydzia艂 pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych wydzia艂 gospodarczy (s膮d gospodarczy) s膮d ochrony konkurencji i konsument贸w (w S膮dzie Okr臋gowym w Warszawie) odr臋bna jednostka rejestrowa (w S膮dzie Okr臋gowym w Warszawie ? m.in.
dla partii politycznych) s膮d wsp贸lnotowych znak贸w towarowych i wzor贸w przemys艂owych (w s膮dzie Okr臋gowym w Warszawie) W s膮dach rejonowych wydzia艂 cywilny (s膮d cywilny I instancji) wydzia艂 karny (s膮d karny I instancji) wydzia艂 rodzinny i nieletnich (s膮d rodzinny, opieku艅czy, dla nieletnich I instancji) wydzia艂 pracy (s膮d pracy I instancji) albo wydzia艂 pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych (s膮d pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych I instancji wydzia艂 ksi膮g wieczystych (s膮d wieczystoksi臋gowy) wydzia艂 gospodarczy (w mie艣cie, w kt贸rym ma siedzib臋 s膮d okr臋gowy albo mie艣cie na prawach powiatu; s膮d gospodarczy I instancji) wydzia艂 gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego (s膮d rejestrowy ? w miastach wojew贸dzkich oraz niekt贸rych innych wi臋kszych miastach) 殴r贸d艂o: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_prawny_w_Polsce

W S膮dzie Najwy偶szym

Organy S膮du Najwy偶szego Pierwszy Prezes S膮du Najwy偶szego Prezes S膮du Najwy偶szego (dla ka偶dej z izb) Zgromadzenie Og贸lne S臋dzi贸w S膮du Najwy偶szego zgromadzenie s臋dzi贸w izby S膮du Najwy偶szego (dla ka偶dej z izb) Kolegium S膮du Najwy偶szego W S膮dzie Najwy偶szym dzia艂aj膮 tak偶e (ale nie s膮 to organy SN): Kancelaria Pierwszego Prezesa S膮du Najwy偶szego Biuro Studi贸w i Analiz S膮du Najwy偶szego Izby S膮du Najwy偶szego Cywilna (31 s臋dzi贸w) Karna (28 s臋dzi贸w) Pracy, Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych i Spraw Publicznych (19 s臋dzi贸w) Wojskowa (9 s臋dzi贸w) Na dzie艅 31 grudnia 2015 w S膮dzie Najwy偶szym orzeka艂o 84 s臋dzi贸w3.
Liczb臋 stanowisk s臋dziowskich w S膮dzie Najwy偶szym oraz liczb臋 Prezes贸w ustala Prezydent RP na wniosek Zgromadzenia Og贸lnego S臋dzi贸w SN.
Od 2015 liczba stanowisk s臋dziowskich w S膮dzie Najwy偶szym wynosi 933. Pracami ka偶dej z izb kieruj膮 Prezesi S膮du Najwy偶szego, a izby dziel膮 si臋 dalej na wydzia艂y.殴r贸d艂o: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Najwy%C5%BCszy_(Polska)

Ochrona prawna dla zwalnianych pracownik贸w

obs艂uga prawna 艣l膮sk W celu ochrony pracownik贸w przed wykorzystywaniem opracowywane jest prawo pracownicze.
Stoj膮c na stra偶y wype艂niania przepis贸w tego prawa prawnicy zatrudniani przy firmach staj膮 si臋 gwarantami ochrony prawnej os贸b przyjmowanych do pracy. W ich obecno艣ci mog膮 by膰 podpisywane umowy o prac臋 i ustalane wszystkie warunki pracy 艂膮cznie z wynagrodzeniem oraz godzinami pracy obowi膮zkowej w miesi膮cu.

Szczeg贸lna ochrona prawna nale偶y si臋 r贸wnie偶 pracownikom zwalnianym z pracy.

Dzieje si臋 tak dlatego, 偶e pracodawcy bardzo cz臋sto chc膮 zwalnia膰 pracownik贸w z b艂ahych powod贸w, nie przestrzegaj膮c zasad dotycz膮cych procedury zwalniania z pracy. Zdarza si臋 r贸wnie偶, 偶e pracownicy z jakich艣 przyczyn domagaj膮 si臋 od swoich pracodawc贸w wyp艂aty odszkodowania i potrzebuj膮 w贸wczas porady prawnej. .