Dzięki programom kosmicznym zaawansowana technologia jej

elektrownie słoneczne gniezno elektrownie słoneczne gnieznoFotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.
Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powst.