Jak zabierać się za naprawy samochodów?

Potencjometr klapy przepływomierzaNaprawy samochodów często stanowią drażliwy temat i każdy z nas ma swoje metody, by przeprowadzić ją jak najlepiej.
Jedni z nas będą oczywiście próbować zająć się tym samodzielnie, inni oddadzą samochód do warsztatu, ale bez względu na to co wybierzemy, najważniejsze jest to, by dana naprawa przeprowadzona została w odpowiedni sposób.
Jeśli nie posiadamy odpowiednich umiejętności, zdecydowanie powinniśmy wybrać dobry warsztat, który będzie mógł zapewnić nam szybką i niezbyt kosztowną naprawę.

Zanim więc zaczniemy cokolwiek robić, warto pomyśleć czy będziemy mogli zdziałać coś samodzielnie, czy też lepszym wyjściem będzie zapewnienie swojemu autu odpowiednich usług.

Różne typy potencjometrów

Potencjometr klapy przepływomierza
Wykonuje się także potencjometry sprzężone podwójne (dwa identyczne elektrycznie potencjometry na wspólnej osi ? przydatne szczególnie przy urządzeniach stereofonicznych), potencjometry sprzężone współosiowe (dwa różne potencjometry, jeden uruchamiany osią wewnętrzną, drugi uruchamiany współosiową tuleją ? takie potencjometry wykorzystywane bywają w urządzeniach audio, kiedy podwójną gałką reguluje się np.
siłę głosu i barwę głosu) oraz wieloobrotowe (precyzyjne).
Do potencjometru bywa także czasem zamocowany wyłącznik elektryczny, uruchamiany krzywką przykręconą do osi potencjometru.
Takie rozwiązanie umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia elektronicznego w skrajnym położeniu obrotu osi potencjometru ? najczęściej w takim, w którym siła głosu jest minimalna.
Podobnie, kiedy potencjometrem płynnie steruje się obrotami silnika elektrycznego ? wówczas wyłączanie silnika odbywa się przy skrajnie małych jego obrotach. Ze względu na zależność oporu od położenia ślizgacza wyróżnia się potencjometry liniowe (typ A) gdzie opór liniowo zależy od położenia suwaka, logarytmiczne o zależności logarytmicznej (typ B) ze względu na wykładniczą czułość ucha (w ten sposób człowiek ma wrażenie, że głośność regulowana jest w sposób liniowy) stosowane do regulacji głośności, oraz o charakterystyce wykładniczej (typ C).

W niektórych krajach stosuje się odwrotnie oznaczenia literowe A i B.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencjometr

Wikipedia - parę słów o przepływomierzu

Przepływomierz ? przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia objętości lub masy materii poruszającej się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. Zdecydowana większość przepływomierzy służy do pomiaru przepływu cieczy, znacznie mniej konstrukcji służy do pomiaru przepływu gazów.

Ponieważ ustrój pomiarowy przepływomierzy wskazuje zwykle wartość chwilową przepływu, konieczne jest zintegrowanie ich z licznikiem.

Zatem całkowita objętość materii, która przepłynęła, jest uzyskiwana na drodze całkowania wartości natężenia przepływu w czasie (w kolejnych chwilach). W konstrukcjach przyrządów pomiarowych do pomiaru przepływu można wyróżnić trzy główne grupy przepływomierzy oparte na: oddziaływaniu mechanicznym zjawiskach falowych: przepływomierze ultradźwiękowe oraz optyczne ? wykorzystujące efekt Dopplera istnieniu pola elektromagnetycznego ? oparte na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya Historycznie najstarsze są przepływomierze wykorzystujące mechanikę płynów.
Są to często przepływomierze najprostsze w konstrukcji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82ywomierz
.